Inicio >

Lineas Regulares

Lineas Regulares

» Linea 1: Viana do Bolo - A Rúa - O Barco de Valdeorras

Paradas: Viana do Bolo - Cruce Punxeiro - Mourisca - San Mamede - Cruce Colvelo - Alto do Covelo - Cruce Regueira - Cruce Celeiros - Cambela - Ermidas (AS) - Santa Cruz - Lentellais - Outar de Pregos - Cruce Chandoiro - Cruce Portela - Freixido - Cruce Petin - Rúa (A) - O Barco de Valdeorras

Tiempo aproximado del recorrido: 50 minutos

Calendario: Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes

Periodo anual: Todo el año

Tarifa:

 • 5,40 € (I.V.A. Incluído) * para todo el recorrido.
 • 1,30 € (I.V.A. Incluído) * de percepción mínima autorizada.
 • 0,01338 € los 10kg/km (I.V.A. Incluído) de percepción mínima por exceso de equipaje.
Horarios Viana do Bolo - A Rúa - O Barco de Valdeorras
  PARADAS HORARIOS IDA      
  Viana do Bolo 9h30      
  Cruce Punxeiro 9h31      
  Mourisca 9h35      
  San Mamede 9h36      
  Cruce Colvelo 9h41      
  Alto do Covelo 9h42      
  Cruce Regueira 9h44      
  Cruce Celeiros 9h45      
  Cambela 9h46      
  Ermidas (AS) 9h50      
  Santa Cruz 9h51      
  Lentellais 9h54      
  Outar de Pregos 9h57      
  Cruce Chandoiro 9h58      
  Cruce Portela 10h01      
  Freixido 10h02      
  Cruce Petin 10h07      
  Rúa (A) 10h10      
  O Barco de Valdeorras 10h20      

» Linea 2: Viana do Bolo - O Bolo - A Rúa - O Barco de Valdeorras por O Bolo

Paradas: Viana do Bolo - Cruce Punxeiro - Mourisca - San Mamede - Cruce Covelo - Alto do Covelo - Cruce Regueira - Cruce Celeiros - Cambela - Ermidas (AS) - Santa Cruz - Lentellais - Bolo (O) - Cruce de Barxa - Celavente - Hortos - Outar de Pregos - Cruce Chandoiro - Cruce Portela - Portela/Portomourisco - Cruce Portela - Freixido - Cruce Petin - Rúa (A) - O Barco de Valdeorras

Tiempo aproximado del recorrido: 1 hora y 05 minutos

Calendario: Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes

Periodo anual: Todo el año

Tarifa:

 • 5,40 € (I.V.A. Incluído) * para todo el recorrido.
 • 1,30 € (I.V.A. Incluído) * de percepción mínima autorizada.
 • 0,01338 € los 10kg/km (I.V.A. Incluído) de percepción mínima por exceso de equipaje.
Horarios Viana do Bolo - O Bolo - A Rúa - O Barco de Valdeorras por O Bolo
  PARADAS HORARIOS IDA HORARIOS VUELTA 1 HORARIOS VUELTA 2  
  Viana do Bolo 6h30 14h50 19h35  
  Cruce Punxeiro 6h31 14h49 19h34  
  Mourisca 6h35 14h45 19h30  
  San Mamede 6h36 14h44 19h29  
  Cruce Covelo 6h41 14h39 19h24  
  Alto do Covelo 6h42 14h38 19h23  
  Cruce Regueira 6h44 14h36 19h21  
  Cruce Celeiros 6h45 14h35 19h20  
  Cambela 6h46 14h34 19h19  
  Ermidas (AS) 6h50 14h30 19h15  
  Santa Cruz 6h51 14h29 19h14  
  Lentellais 6h54 14h26 19h11  
  Bolo (O) 6h58 14h22 19h07  
  Cruce de Barxa 7h01 14h19 19h04  
  Celavente 7h03 14h17 19h02  
  Hortos 7h04 14h16 19h01  
  Outar de Pregos 7h08 14h12 18h57  
  Cruce Chandoiro 7h09 14h11 18h56  
  Cruce Portela 7h12 14h08 18h53  
  Portela/Portomourisco 7h14 14h06 18h51  
  Cruce Portela 7h16 14h04 18h49  
  Freixido 7h17 14h03 18h48  
  Cruce Petín 7h22 13h58 18h43  
  Rúa (A) 7h25 13h55 18h40  
  O Barco de Valdeorras 7h41 13h45 18h30  

» Linea 3: O Barco de Valdeorras - A Rúa - O Bolo

Paradas: O Barco de Valdeorras - Rúa (A) - Cruce Petín - Freixido - Cruce Portela - Cruce Chandoiro - Outar de Pregos - Hortos - Celavente - Cruce de Barxa - Bolo (O)

Tiempo aproximado del recorrido: 33 minutos

Calendario: Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes

Periodo anual: Todo el año

Tarifa:

 • 2,85 € (I.V.A. Incluído) * para todo el recorrido.
 • 1,30 € (I.V.A. Incluído) * de percepción mínima autorizada.
 • 0,01338 € los 10kg/km (I.V.A. Incluído) de percepción mínima por exceso de equipaje.
Horarios O Barco de Valdeorras - A Rúa - O Bolo
  PARADAS HORARIOS IDA      
  O Barco de Valdeorras 12h00      
  Rúa (A) 12h10      
  Cruce Petín 12h13      
  Freixido 12h18      
  Cruce Portela 12h19      
  Cruce Chandoiro 12h22      
  Outar de Pregos 12h23      
  Hortos 12h27      
  Celavente 12h28      
  Cruce de Barxa 12h30      
  Bolo (O) 12h33      

» Linea 4: Viana do Bolo - Covelo

Paradas: Viana do Bolo - Cruce Punxeiro - Mourisca - San Mamede - Cruce Covelo - Covelo

Tiempo aproximado del recorrido: 13 minutos

Calendario: Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes

Periodo anual: Todo el año

Tarifa:

 • 1,30 € (I.V.A. Incluído) * para todo el recorrido.
 • 1,30 € (I.V.A. Incluído) * de percepción mínima autorizada.
 • 0,01338 € los 10kg/km (I.V.A. Incluído) de percepción mínima por exceso de equipaje.
Horarios Viana do Bolo - Covelo
  PARADAS HORARIOS IDA      
  Viana do Bolo 12h30      
  Cruce Punxeiro 12h31      
  Mourisca 12h35      
  San Mamede 12h37      
  Cruce Covelo 12h42      
  Covelo 12h43      

» Linea 5: Xares - A Veiga - Covelo

RUTA 1: Xares - A Veiga - Covelo

Paradas: Xares- Requeixo - Cruce Lamalonga - San Lorenzo - Cruce Espiño - Prado - Veiga (A) - Castromao - Cruce Carracedo - Pradolongo - alto do Covelo - Cruce Covelo - Covelo

Tiempo aproximado del recorrido: 42 minutos

Calendario: Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes con enlace a la linea 2 Viana - O Barco

Periodo anual: Todo el año

Tarifa:

 • 2,55 € (I.V.A. Incluído) * para todo el recorrido.
 • 1,30 € (I.V.A. Incluído) * de percepción mínima autorizada.
 • 0,01338 € los 10kg/km (I.V.A. Incluído) de percepción mínima por exceso de equipaje.
Horarios Xares - A Veiga - Covelo
  PARADAS HORARIOS IDA HORARIOS VUELTA    
  Xares 6h00 20h27    
  Requeixo 6h05 20h22    
  Cruce Lamalonga 6h08 20h19    
  San Lorenzo 6h13 20h14    
  Cruce Espiño 6h17 20h10    
  Prado 6h19 20h08    
  Veiga (A) 6h24 20h03    
  Castromao 6h30 19h57    
  Cruce Carracedo 6h33 19h54    
  Pradolongo 6h35 19h52    
  Alto do Covelo 6h40 19h47    
  Cruce Covelo 6h41 19h46    
  Covelo 6h42 19h45    

RUTA 2: A Veiga - Covelo

Paradas: Veiga (A) - Castromao - Cruce Carracedo - Pradolongo - Alto do Covelo - Cruce Covelo - Covelo

Tiempo aproximado del recorrido: 18 minutos

Calendario: Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes con enlace a la linea 2 Viana - O Barco

Periodo anual: Todo el año

Tarifa:

 • 1,45 € (I.V.A. Incluído) * para todo el recorrido.
 • 1,30 € (I.V.A. Incluído) * de percepción mínima autorizada.
 • 0,01338 € los 10kg/km (I.V.A. Incluído) de percepción mínima por exceso de equipaje.
Horarios A Veiga - Covelo
  PARADAS HORARIOS IDA HORARIOS VUELTA    
  Veiga (A) 19h25 15h18    
  Castromao 19h31 15h12    
  Cruce Carracedo 19h34 15h09    
  Pradolongo 19h36 15h07    
  Alto do Covelo 19h41 15h02    
  Cruce Covelo 19h42 15h01    
  Covelo 19h43 15h00    

» Linea 6: Viana do Bolo - Cruce Umoso - Sever

Paradas: Viana do Bolo - Cruce Punxeiro - Santa Mª de Froxais - Cruze Louzaregos - Cruce Paradela - San Agustin - Quintela de Umoso - Cruce Umoso - Cruze de Tabazoa - Dradelo - Castiñeira - Sever

Tiempo aproximado del recorrido: 1 hora

Calendario: Días 13 y 28 de cada mes, feria en Viana do Bolo y los miércoles laborables menos los de las semanas que la feria coincida en martes, miércoles y jueves

Periodo anual: Todo el año

Tarifa:

 • 1,90 € (I.V.A. Incluído) * para todo el recorrido.
 • 1,30 € (I.V.A. Incluído) * de percepción mínima autorizada.
 • 0,01338 € los 10kg/km (I.V.A. Incluído) de percepción mínima por exceso de equipaje.
Horarios Viana do Bolo - Sever
  PARADAS HORARIOS IDA HORARIOS VUELTA    
  Viana do Bolo 13h30 8h30    
  Cruce Punxeiro 13h32 8h28    
  Santa Mª de Froxais 13h40 8h25    
  Cruze Louzaregos 13h43 8h20    
  Cruce Paradela 13h46 8h10    
  San Agustin 13h50 8h07    
  Quintela de Umoso 13h53 8h03    
  Cruce Umoso 13h57 8h02    
  Cruze de Tabazoa 13h58 7h52    
  Dradelo 14h10 7h50    
  Castiñeira 14h15 7h45    
  Sever 14h30 7h30    

» Linea 7: Viana do Bolo - Pixeiros

Paradas: Viana do Bolo - Pinza - Mosexos - A Ermida - Solveira - Pixeiros

Tiempo aproximado del recorrido: 30 minutos

Calendario: Días 13 y 28 de cada mes, feria en Viana do Bolo y los miércoles laborables del periodo lectivo menos los de las semanas que la feria coincida en martes, miercoles o jueves
Días 13 y 28 de cada mes, feria en Viana do Bolo y los viernes laborables del periodo no lectivo menos los de las semanas que la feria coincida en jueves, viernes o sábado

Tarifa:

 • 1,30 € (I.V.A. Incluído) * para todo el recorrido.
 • 1,30 € (I.V.A. Incluído) * de percepción mínima autorizada.
 • 0,01338 € los 10kg/km (I.V.A. Incluído) de percepción mínima por exceso de equipaje.
Horarios Viana do Bolo - Pixeiros
  PARADAS HORARIOS IDA HORARIOS VUELTA    
  Viana do Bolo 13h30 8h30    
  Pinza 13h40 8h20    
  Mosexos 13h45 8h15    
  A Ermida 13h48 8h12    
  Solveira 13h50 8h10    
  Pixeiros 14h00 8h00    

» Linea 8: Vilarmeao - Vilariño de Conso - Viana do Bolo

Paradas: Vilarmeao - Grixoa - San Cristobo - Cruze Chaguazoso - Conso - Vilariño de Conso - Fradelo - Cruce Quintela do Pando - Viana do Bolo

Tiempo aproximado del recorrido: 45 minutos

Calendario: Días 13 y 28 de cada mes, feria en Viana do Bolo y los miércoles laborables del periodo lectivo menos los de la semanas que la feria coincida en martes, miercoles o jueves
Días 13 y 28 de cada mes, feria en Viana do Bolo y los jueves laborables del periodo no lectivo menos los de las semanas que la feria coincida en miércoles, jueves o viernes

Tarifa:

 • 1,95 € (I.V.A. Incluído) * para todo el recorrido.
 • 1,30 € (I.V.A. Incluído) * de percepción mínima autorizada.
 • 0,01338 € los 10kg/km (I.V.A. Incluído) de percepción mínima por exceso de equipaje.
Horarios Vilarmeao - Vilariño de Conso - Viana do Bolo
  PARADAS HORARIOS IDA HORARIOS VUELTA    
  Vilarmeao 8h00 14h15    
  Grixoa 8h05 14h10    
  San Cristobo 8h10 14h05    
  Cruze Chaguazoso 8h12 14h03    
  Conso 8h15 14h00    
  Vilariño de Conso 8h20 13h55    
  Fradelo 8h30 13h45    
  Cruce Quintela do Pando 8h35 13h40    
  Viana do Bolo 8h45 13h30    

» Linea 9: Ramilo - Viana do Bolo

Paradas: Ramilo - Penouta - Froxais - Cruce Santa Mariña - San Martiño - Punxeiro - Cruce Punxeiro - Viana do Bolo

Tiempo aproximado del recorrido: 30 minutos

Calendario: Días 13 y 28 de cada mes, feria en Viana do Bolo y los miércoles laborables del periodo lectivo menos los de las semanas que la feria coincida en martes, miércoles o jueves
Días 13 y 28 de cada mes, feria en Viana do Bolo y los martes laborables del periodo no lectivo menos los de las semanas que la feria coincida en lunes, martes o miércoles

Tarifa:

 • 1,60 € (I.V.A. Incluído) * para todo el recorrido.
 • 1,30 € (I.V.A. Incluído) * de percepción mínima autorizada.
 • 0,01338 € los 10kg/km (I.V.A. Incluído) de percepción mínima por exceso de equipaje.
Horarios Ramilo - Viana do Bolo
  PARADAS HORARIOS IDA HORARIOS VUELTA    
  Ramilo 8h00 14h00    
  Penouta 8h05 13h55    
  Froxais 8h15 13h45    
  Cruce Santa Mariña 8h18 13h42    
  San Martiño 8h20 13h40    
  Punxeiro 8h25 13h35    
  Cruce Punxeiro 8h26 13h34    
  Viana do Bolo 8h30 13h30    

» Linea 10: Cambela - Tuxe - Buxán - Covelo - Viana do Bolo

Paradas: Cambela - Tuxe - Buxán - Covelo - Cruce Covelo - San Mamede - Mourisca - Cruce Punxeiro - Viana do Bolo

Tiempo aproximado del recorrido: 22 minutos

Calendario: Días 13 y 28 de cada mes, feria en Viana do Bolo

Periodo anual: Todo el año

Tarifa:

 • 1,65 € (I.V.A. Incluído) * para todo el recorrido.
 • 1,30 € (I.V.A. Incluído) * de percepción mínima autorizada.
 • 0,01338 € los 10kg/km (I.V.A. Incluído) de percepción mínima por exceso de equipaje.
Horarios Cambela - Tuxe - Buxán - Covelo - Viana do Bolo
  PARADAS HORARIOS IDA HORARIOS VUELTA    
  Cambela 10h00 13h52    
  Tuxe 10h04 13h48    
  Buxán 10h06 13h46    
  Covelo 10h10 13h42    
  Cruce Covelo 10h11 13h41    
  San Mamede 10h16 13h36    
  Mourisca 10h17 13h35    
  Cruce Punxeiro 10h21 13h31    
  Viana do Bolo 10h22 13h30    
*
 • Tarifa Participe: 0.085825 € Viajero/Km
 • Tarifa de Usuario: 0.085825 + 10% I.V.A. = 0.094408 € Viajero/Km
 • Cánon por utilización de la estación de O Barco de Valdeorras
  • De 0 a 15 Km: 0,00 €.
  • De 16 a 50 Km: 0,07 €.
  • De 51 a 80 Km: 0,26 €.
Autocares Atvisa
Barxela, 1
32356 Petin (OURENSE)
Tel.: 988 310 790 Fax: 988 310 883
Empresa certificada por AENOR:
Empresa certificada por AENOR con la certificación 9001 Empresa certificada por AENOR con la certificación 13816